Kristus  Dal  Seba.

Kážme  Deťom  Spoločne

 v Kluboch  Dobrej  Správy, 

25.-27.10.2019, Liptovský Mikuláš

Vďaka Bohu za Jeho požehnanie

počas konferencie!

že Kristus  Dáva  Spasenie.

Video z konferencie

Počet zhliadnutí: 
Témy konferencie: 
Piatok večer:         Spolu na ceste
Sobota doobeda:  Nájdenie duchovnej kotvy
Sobota poobede:  Nastavenie morálneho kompasu
Nedeľa doobeda:  Sám na námestí

PaedDr. Noema Brádňanská Ondrášek, PhD.

pracovníčka s deťmi, mládežou a dospelými v cirkevnom, sekulárnom a akademickom prostredí (Katedra teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici), autorka a spoluautorka mnohých publikácií v oblasti kresťanského vzdelávania a pastorálnej práce s deťmi, zastávala rôzne vedúce pozície v rámci BJB v SR a pôsobila aj na ekumenickej úrovni, spoluzakladateľka kresťanskej organizácie Acta Sanctorum, Inc. v Chicagu, USA.

  • Facebook KDS2017

Organizátori KDS 2019

 
 

V prípade otázok nás kontaktujte.

© 2019 Konferencia detskej služby. Webmaster

Prijali sme Vašu správu.