Ponuka seminárov

Piatok popoludnie - 15:30 - 17:00

Doodling - kreslím, aby som si pamätala.

Natália Luptáková - Scripture Union

Radi by ste si pamätali veci, ktoré za to stoja? Trápi vás, že cenné informácie, či návody vám po istom čase miznú z pamäti?  Seminár podnieti vašu tvorivosť, aktivizujeme vizuálnu časť našej pamäti a spoločne si nakreslíme Bibliu ako jeden príbeh.

Ako horieť a nevyhorieť?

Jozef Kováč - Detská misia

Ako horieť naplno pre Pána Ježiša? Ako horieť a nevyhorieť? Čo to vyhorenie vlastne je? Prečo ho niektorí poznajú a iní nie, pritom bežia rovnakým tempom? Je spôsob ako i pri plnom zaťažení vyhoreniu zabrániť? Čo hovorí Božie slovo? 

Štúdium Biblie pre vedúcich

Lea Laurovičová - Scripture Union

"Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedectvo Hospodinovo verné, robí prostého múdrym. Ustanovenia Hospodinove sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči." Žalm 19:8-9

Ako nezabúdať na to, že Slovo, ktoré prinášame deťom, má za úlohu v prvom rade obohacovať, občerstvovať a meniť nás samých. 

Všetky deti potrebujú pomoc, niektoré jej potrebujú viac

Jozef Brenkus, Janka Jurčová, Život bez závislostí, n.o.

V našej n.o. Život bez závislostí považuje za svoje poslanie prerušovať cyklus závislostí v rodinách. V rámci svojej služby sa významným podielom venujeme aj deťom zo závislých a dysfunkčných rodín a robíme prevenciu na základných školách. Základným princípom našej služby je presvedčenie, že všetkým deťom sa dá pomôcť, ak je služba konaná kompetentne a s láskou. V rámci našej prezentácie chceme poukázať na princípy prevenčnej práce na 1. stupni ZŠ, v táboroch pre deti a v mimoškolských kluboch v segregovaných komunitách.

Please reload

Sobota dopoludnie - 11:00 - 12:30

Služba deťom na ulici

Pavel Bukaček, Detské centrum Teen Challenge, Praha Žižkov - čas seminára bude ohlásený v doobedňajšom programe

Budu hovořit o službě hlavně romským dětem. Děláme pravidelně dětské kluby na odpoledne pro děti a teenagery z ulice. Kolem nás je tolik dětí, které potřebují Ježíše. Svědectví ze služby Dětského centra Teen Challenge a jak s dětmi efektivně pracovat a vést je k živému vztahu s Pánem.  

Oživovanie Biblie pre tých, ktorí majú cirkevné pozadie.

Jim Hammet - Christian Consulting Ministry, UK

Interaktívny seminár, kde si vyskúšame 10 zaujímavých spôsobov, ako oživiť najúžasnejšiu knihu všetkých čias. Príležitosť rozvíjať vlastnú kreativitu.

Problémy detí - kresťanský detský psychológ radí

Ivana Ladomerská - detská psychologička

Pracujem 16 rokov ako poradenský psychológ. V rámci mojej praxe som pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva, v škole a v detskom domove.Počas  workshopu bude možnosť klásť otázky a porozprávať sa o rôznych súčasných problémoch detí.

Besiedka - dôležité miesto zmeny - nápady a inšpirácie

Jozef Kováč - Detská misia

Prečo máme tendenciu obsadiť kvalitnými učiteľmi mládež a dorast a besiedka sa rieši až potom? Veď práve tu môžeme vložiť do detí to, z čoho budú profitovať celý život. Besiedka je miestom zmeny, pamätajme na to!

Ako sme pracovali s moslimskými deťmi a utečencami?

Tomáš a Zorka Šipoczovci - YWAM Jordánsko a Slovensko

Už 15 rokov pracujeme s YWAM, z toho 10 sme prežili v Jordánsku na Blízkom Východe. Posledné roky sa zameriavame na deti a mládež (sami ich máme 5) a našou túžbou je slúžiť Pánovi spolu ako rodina.

Ako osloviť deti v postmodernom svete? 1. časť

Štefan Machajdík - Kouč a tútor Združenia D3, učiteľ náboženstva a etiky

Táto generácia je väčšou výzvou než ktorákoľvek, ktorá tu predtým bola. Výzvou je nielen pre rodičov, učiteľov a výchovných pracovníkov. Je výzvou i samou pre seba. Ako sa k nej priblížiť? 

O deťoch uctievajúcich Boha

Igor Rosa - Christiana

Nikdy nie je priskoro a nikdy nie je dosť piesní a inšpirácie. Chváliči z tábora Levitov sa podelia o nové piesne, tance a skúsenosti. Boh chce rozšíriť naše spevníky ale i rozšíriť stanové kolíky našej viery. Oboje na jednom mieste ...  "

Please reload

Sobota popoludnie - 15:00 - 16:30

Ako osloviť deti v postmodernom svete? 2. časť

Štefan Machajdík - Kouč a tútor Združenia D3, učiteľ náboženstva a etiky

Pokračovanie seminára o tom, ako sa priblížiť dnešnej mladej generácii. Je to nesporne väčšou výzvou, než kedykoľvek predtým, ale nie je to nemožné. Ako sa dostať pri komunikácii s mladými na rovnakú vlnovú dĺžku? 

Ako pomôcť budúcej generácii cez džungľu zmätku tzv. gender rovnosti?

Silke Edelmann - Nemecký inštitút pre mládež a spoločnosť a asociácia EurECA (Európska asociácia kresťanských pedagógov

Pozrieme sa na históriu tejto ideológie a zamyslíme sa nad tým, nakoľko sú naše deti ovplyvnené súčasnými pohľadmi na rodovú identitu. Cieľom seminára je porozumieť, čo sa okolo nás deje a ako na to reagovať biblickým spôsobom, aby budúce generácie mohli vedieť, kto sú ako ľudské bytosti, stvorené na Boží obraz; muž a žena.

Kresťanská filozofia a teológia tábora

Jim Hammet - Christian Consulting Ministry, UK

Sú vaše tábory a iné prázdninové aktivity skutočne zakorenené na kresťanských základoch? Pozrieme sa spolu na rôzne modely prípravy aktivít s cieľom priblížiť sa ideálu, ktorý nám predstavil Pán Ježiš.

Ako môžeme pomôcť našim deťom žiť Boží život?

Graham Coyle - Christian Schools Trust, UK

Dospelý ako učiteľ, ako vzor, ako vodca a priateľ. Čo všetko v nás deti chcú a potrebujú vidieť? Ako im sprostredkovať živý vzťah s Bohom? Ako byť pre ne príkladom takéhoto vzťahu? Čo je k tomu potrebné? 

Problémy detí - kresťanský detský psychológ radí

Alexandra Hazlingerová - detská psychologička

Súčasná doba rozbíja stability budujúce náš sebaobraz. Spolu sa pozrieme na výpovede detí, čo sa vo vnútri deje a zamyslíme sa, ako im byť nápomocní (rozbíjanie identity mladých ľudí, prehlbujúca sa vzdialenosť, zmietanie postmoderným svetom, absentujúca stabilita, apatia alebo nadmerná aktivita motivovaná úzkosťou a snahou zapáčiť sa, rozplývanie sa noriem a tým pádom nemožnosť prežívať bezpečie.)

Využitie športu pri službe deťom

Tomáš Bachmayer, Athletes in Action - Slovensko

Na workshope sa dozviete o možnostiach ako vám môžu rôzne športy pomôcť pri detskej službe, ako robiť evanjelizáciu skrze šport a vyskúšame si aj prakticky rôzne hry a aktivitky ;-)

Please reload

Nedeľa dopoludnie - 9:00 - 10:15

Cielené plánovanie tábora

Jim Hammet - Christian Consulting Ministry, UK

Ako plánovať akciu tak, aby všetky aktivity a vyučovanie sledovali spoločný cieľ. Holistický prístup k evanjeliu a praktických 7 krokov pri plánovaní.

Besiedka - dôležité miesto zmeny - nápady a inšpirácie

Jozef Kováč - Detská misia

Prečo máme tendenciu obsadiť kvalitnými učiteľmi mládež a dorast a besiedka sa rieši až potom? Veď práve tu môžeme vložiť do detí to, z čoho budú profitovať celý život. Besiedka je miestom zmeny, pamätajme na to!

Služba pre zmiešanú vekovú skupinu

Igor Rosa - Christiana

Je náročné zladiť niekedy protichodné potreby rôznych vekových skupín, ak sa nachádzajú v jednej skupine, ktorú práve vyučujem. Ako však ani jednu neodradiť, ale naopak získať ich pozornosť a zapojiť do programu, o tom si povieme na tomto seminári.

Besiedkári a misia

Katarína Azorová, Soňa Antalíková - Detské centrum pri BJB v Banskej Bystrici

Niekoľko mamičiek na materskej a po nej premýšľalo ako pomôcť iným mamičkám. Vzniklo detské centrum ako reakcia na túžbu otvoriť dvere zboru mestu.  Mamičky tu môžu  2 dni v týžni priniesť svoje 2-4 ročné deti. Rozpovieme vám, ako sme sa k nápadu a realizácii dostali a ako hodnotíme prvý, pilotný, ročník.  

Deti sú súčasťou cirkvi a tiež svojou troškou môžu pomáhať misii vo svete. Vďaka modlitebnej podpore projektu OMBA sú naše deti v besiedkach účastné viacerých svedectiev o tom, ako Boh koná aj v zaostalých kútoch sveta. 

Predškolská besiedka, jej možnosti a potreby

Michal Fraňo - Detská misia

"Ujo, ty si mladý, alebo starý?". Ak odpoviem Filipkovi, že mladý, možno ma nebude rešpektovať, ak poviem starý, budem sa zle cítiť v mladom kolektíve spolupracovníkov. "Čo si myslíš ty, Filip?" 5-ročný chlapec odpovedal: "Ujo, ty si taký akurát." :) Predškoláci: Sú úprimní, s obrovskou kapacitou učenia, hladní po vedomostiach. Ako tento vzácny vek využiť na ich vedenie k Pánu Ježišovi? Aké materiály a prístupy použiť?  

Please reload