Semináre

Semináre budú prebiehať v sobotu doobeda a poobede a v nedeľu doobeda. Vybrať si môžete z nasledovnej ponuky: 

 

Základné semináre:

1.    Osobná príprava učiteľa

2.    Úvod, ktorý chytí.

3.    Storytelling - umenie rozprávať príbehy

Tematické semináre:

4.    Bezpečie a motivácia pri práci so skupinou

5.    Poviem ti príbeh - Wycliffe

6.    Miesto, kde sme radi - bohoslužby pre deti

7.    Cirkev a kresťanské organizácie

8.    Nasledujem Ježiša a čo ďalej?

9.    (Rómska) kultúra chudoby za našimi humnami

10.  Zacielené na rodiča

11.  Rodinné bohoslužby

Ak ešte nie ste prihlásení na konferenciu a chcete prísť, prosím, zaregistrujte sa. 

Ak už zaregistrovaní ste, ale ešte nie ste prihlásení na semináre, môžete tak urobiť teraz. 

Natália Luptáková

Riaditeľka Scripture Union pre Slovensko, manažér projektu "Pracujem s deťmi", učiteľ na cirkevnej základnej škole Narnia.

1.  Osobná príprava učiteľa

Môžem dať len to, čo som sám načerpal. Ako nezabúdať na to, že Slovo, ktoré prinášame deťom, má za úlohu v prvom rade obohacovať, občerstvovať a meniť nás samých. Tri kroky pri práci s biblickým textom. (Vhodné aj pre začiatočníkov)