Semináre

Semináre budú prebiehať v sobotu doobeda a poobede a v nedeľu doobeda. Vybrať si môžete z nasledovnej ponuky: 

 

Základné semináre:

1.    Osobná príprava učiteľa

2.    Úvod, ktorý chytí.

3.    Storytelling - umenie rozprávať príbehy

Tematické semináre:

4.    Bezpečie a motivácia pri práci so skupinou

5.    Poviem ti príbeh - Wycliffe

6.    Miesto, kde sme radi - bohoslužby pre deti

7.    Cirkev a kresťanské organizácie

8.    Nasledujem Ježiša a čo ďalej?

9.    (Rómska) kultúra chudoby za našimi humnami

10.  Zacielené na rodiča

11.  Rodinné bohoslužby

Ak ešte nie ste prihlásení na konferenciu a chcete prísť, prosím, zaregistrujte sa. 

Ak už zaregistrovaní ste, ale ešte nie ste prihlásení na semináre, môžete tak urobiť teraz. 

Natália Luptáková

faceN.jpg

Riaditeľka Scripture Union pre Slovensko, manažér projektu "Pracujem s deťmi", učiteľ na cirkevnej základnej škole Narnia.

1.  Osobná príprava učiteľa

Môžem dať len to, čo som sám načerpal. Ako nezabúdať na to, že Slovo, ktoré prinášame deťom, má za úlohu v prvom rade obohacovať, občerstvovať a meniť nás samých. Tri kroky pri práci s biblickým textom. (Vhodné aj pre začiatočníkov)